SSAS Mestbeluchten

Het Smart Slurry Aeration System is een systeem waarbij de mest in de opslagruimte periodiek per dag wordt belucht. Dit gebeurt met een PVC leidingen circuit dat gemonteerd op de bodem van de mestopslag zit. 

Het Slurry Aeration System bestaat uit de volgende onderdelen,

·         Bedieningskast

·         Elektromotor aangedreven luchtverdringerpomp

·         Lucht verdeel systeem

·         PVC leidingen circuit

·         Uitlaat systeem met neopreen terugslagkleppen.

 Eigenschappen:

· Altijd Homogene mest.

· Niet meer mest mixen -> Arbeidsbesparend.

· Geen trekker nodig.

· Nauwelijks/ geen giftige gasvorming.

· Sterk verbeterde stikstof benutting.

· Bouwkosten reductie.

· NH3 reductie.

· Zeer laag energieverbruik.

· Lage onderhoudskosten.

· Geen mechanische delen in contact met mest. 

Klik hier voor de folder van SSAS

  

 

 Logo Eu

 

snn

DSD ontvangt subsidie voor:

Onderzoek naar het beluchten van drijfmest in opslagkelder bij Dairy Campus Leeuwarden.
In de huidige veestallen worden in het algemeen teveel schadelijke gassen uitgestoten.
Dit betreft met name Methaan (CH4) , Waterstofsulfide (H2S) en koolstofdioxide (CO2).
Met dit beluchtingssysteem willen we laten onderzoeken of het mogelijk is, de uitstoot van deze
schadelijke gassen te beperken door een zuurstofrijk proces op gang te brengen.
Door het opgang brengen van dit proces met behulp van het doorvoeren van lucht ( zuurstof ) ,
zal er nitrificatie plaats gaan vinden, waardoor de uitstoot van gassen gereduceerd wordt.
Door deze vorm van bewerking neemt ook de opname van mest door de plant toe.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. 

SSAS Mestbeluchten

Het Smart Slurry Aeration System is een systeem waarbij de mest in de opslagruimte periodiek per dag wordt belucht. Dit gebeurt met een PVC leidingen circuit dat gemonteerd op de bodem van de mestopslag zit. 

Het Slurry Aeration System bestaat uit de volgende onderdelen,

·         Bedieningskast

·         Elektromotor aangedreven luchtverdringerpomp

·         Lucht verdeel systeem

·         PVC leidingen circuit

·         Uitlaat systeem met neopreen terugslagkleppen.

 Eigenschappen:

· Altijd Homogene mest.

· Niet meer mest mixen -> Arbeidsbesparend.

· Geen trekker nodig.

· Nauwelijks/ geen giftige gasvorming.

· Sterk verbeterde stikstof benutting.

· Bouwkosten reductie.

· NH3 reductie.

· Zeer laag energieverbruik.

· Lage onderhoudskosten.

· Geen mechanische delen in contact met mest. 

Klik hier voor de folder van SSAS

  

 

 Logo Eu

 

snn

DSD ontvangt subsidie voor:

Onderzoek naar het beluchten van drijfmest in opslagkelder bij Dairy Campus Leeuwarden.
In de huidige veestallen worden in het algemeen teveel schadelijke gassen uitgestoten.
Dit betreft met name Methaan (CH4) , Waterstofsulfide (H2S) en koolstofdioxide (CO2).
Met dit beluchtingssysteem willen we laten onderzoeken of het mogelijk is, de uitstoot van deze
schadelijke gassen te beperken door een zuurstofrijk proces op gang te brengen.
Door het opgang brengen van dit proces met behulp van het doorvoeren van lucht ( zuurstof ) ,
zal er nitrificatie plaats gaan vinden, waardoor de uitstoot van gassen gereduceerd wordt.
Door deze vorm van bewerking neemt ook de opname van mest door de plant toe.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.