Ventilatie/Ventilatoren

Een frisse kijk op ventilatie


DSD Stalinrichting ziet lucht, net als water en voer, als een primaire levensbehoefte voor uw koeien.
Zonder voldoende en frisse lucht zijn de lichaamfuncties van uw dieren niet optimaal en blijven gezondheid en welzijn beneden peil. 


Van het grootste belang is dat de zogenaamde natuurlijke ventilatie,  als belangrijkste pijler, ruim genoeg en optimaal wordt uitgevoerd. Natuurlijke ventilatie bestaat uit zijwand- en nokventilatie en is belangrijk voor de aanvoer van voldoende verse, schone lucht én afvoer van schadelijke gassen. In lagere stallen zal de schadelijke lucht grotendeels via de nok worden afgevoerd. In de hogere stallen met grotere zijwandopeningen zal meer dwarsventilatie ontstaan. Tijdens windstille en warme dagen zijn zelfs de meest optimale natuurlijke ventilatiesystemen, vaak niet afdoende. Er kan alsnog hittestress ontstaan. Dit kan al voorkomen bij een temperatuur van circa 23°C en een luchtvochtigheid van 70%. Om schade door hittestress te  voorkomen, zijn verkoelingsventilatoren het overwegen zeker waard. Goede stalventilatie is de sleutel tot een gezond en droog stalmilieu, waarin ziekte-druk afneemt en dierwelzijn toeneemt.

Klik hier voor de catalogi van ons assortiment

Ventilatie/Ventilatoren

Een frisse kijk op ventilatie


DSD Stalinrichting ziet lucht, net als water en voer, als een primaire levensbehoefte voor uw koeien.
Zonder voldoende en frisse lucht zijn de lichaamfuncties van uw dieren niet optimaal en blijven gezondheid en welzijn beneden peil. 


Van het grootste belang is dat de zogenaamde natuurlijke ventilatie,  als belangrijkste pijler, ruim genoeg en optimaal wordt uitgevoerd. Natuurlijke ventilatie bestaat uit zijwand- en nokventilatie en is belangrijk voor de aanvoer van voldoende verse, schone lucht én afvoer van schadelijke gassen. In lagere stallen zal de schadelijke lucht grotendeels via de nok worden afgevoerd. In de hogere stallen met grotere zijwandopeningen zal meer dwarsventilatie ontstaan. Tijdens windstille en warme dagen zijn zelfs de meest optimale natuurlijke ventilatiesystemen, vaak niet afdoende. Er kan alsnog hittestress ontstaan. Dit kan al voorkomen bij een temperatuur van circa 23°C en een luchtvochtigheid van 70%. Om schade door hittestress te  voorkomen, zijn verkoelingsventilatoren het overwegen zeker waard. Goede stalventilatie is de sleutel tot een gezond en droog stalmilieu, waarin ziekte-druk afneemt en dierwelzijn toeneemt.

Klik hier voor de catalogi van ons assortiment