Diervriendelijkheid, arbeidsbesparing en duurzaamheid

DSD Stalventilatie heeft een frisse blik op stalventilatie en ziet lucht, net als water en voer, als een primaire levensbehoefte voor uw koeien.  Zonder voldoende en frisse lucht zijn de lichaamfuncties van uw dieren niet optimaal en blijven gezondheid en welzijn beneden peil.

Het belang van ventileren

Van het grootste belang is dat de zogenaamde natuurlijke ventilatie,  als belangrijkste pijler, ruim genoeg en optimaal wordt uitgevoerd. Natuurlijke ventilatie bestaat uit zijwand- en nokventilatie en is belangrijk voor de aanvoer van voldoende verse, schone lucht én afvoer van schadelijke gassen. In lagere stallen zal de schadelijke lucht grotendeels via de nok worden afgevoerd. In de hogere stallen met grotere zijwandopeningen zal meer dwarsventilatie ontstaan.

Tijdens windstille en warme dagen zijn zelfs de meest optimale natuurlijke ventilatiesystemen, vaak niet afdoende. Er kan alsnog hittestress ontstaan. Dit kan al voorkomen bij een temperatuur van circa 23°C en een luchtvochtigheid van 70%. Om schade door hittestress te  voorkomen, zijn verkoelingsventilatoren het overwegen zeker waard. Goede stalventilatie is de sleutel tot een gezond en droog stalmilieu, waarin ziektedruk afneemt en dierwelzijn toeneemt.

DSD: Desirable Solutions for Dairy

Hoog welzijn is goed voor koe en boer

Uw werk is melk produceren met gezonde koeien. Uw koe wil een comfortabel leven, u wilt een goed inkomen met minder inspanning en de maatschappij wil diervriendelijke veehouderij. DSD draagt hieraan bij met diervriendelijke, arbeidsbesparende, duurzame en rendement verhogende stalinrichting voor melkkoeien, jongvee en kalveren.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Hoog koecomfort en -welzijn zult u al snel terugzien in de melkproductie. Onze specialisten komen graag bij u in de stal meekijken wat de mogelijkheden zijn.