Desirable Solutions for Dairy

DSD staat voor Desirable Solutions for Dairy; uw koeien voelen zich opperbest in stallen voorzien van DSD stalinrichting.

Diervriendelijk heid en arbeidsbesparing zijn de pijlers onder duurzame huisvestings oplossingen voor melkkoeien, jongvee en kalveren. Tevreden koeien betekent tevreden boeren!

Nieuwbouw of renoveren? Neem contact op met DSD!

 

 

  • Diervriendelijk
  • Arbeidsbesparend
  • Duurzaam
Ons laatste nieuws
06 maart 2018

Hoe kan ik met fokkerij en stalinrichting de levensduur van mijn veestapel verlengen?
We bevelen het Symposium bij u aan:

Fokken voor duurzaam logo 

op vrijdag 9 maart in het Abe Lenstra station te Heerenveen

met o.a.Amerikaanse melkveehouder Don Bennink

Aanmelden en informatie: info@levensduurkoeien.nlwww.levensduurkoeien.nl

www.facebook.com/levensduurkoeien
Wij zijn hier ook met een stand aanwezig om meer informatie te geven over de stalinrichting.


klik hier voor meer informatie

Desirable Solutions for Dairy

DSD staat voor Desirable Solutions for Dairy; uw koeien voelen zich opperbest in stallen voorzien van DSD stalinrichting.

Diervriendelijk heid en arbeidsbesparing zijn de pijlers onder duurzame huisvestings oplossingen voor melkkoeien, jongvee en kalveren. Tevreden koeien betekent tevreden boeren!

Nieuwbouw of renoveren? Neem contact op met DSD!

 

 

  • Diervriendelijk
  • Arbeidsbesparend
  • Duurzaam
Ons laatste nieuws
06 maart 2018

Hoe kan ik met fokkerij en stalinrichting de levensduur van mijn veestapel verlengen?
We bevelen het Symposium bij u aan:

Fokken voor duurzaam logo 

op vrijdag 9 maart in het Abe Lenstra station te Heerenveen

met o.a.Amerikaanse melkveehouder Don Bennink

Aanmelden en informatie: info@levensduurkoeien.nlwww.levensduurkoeien.nl

www.facebook.com/levensduurkoeien
Wij zijn hier ook met een stand aanwezig om meer informatie te geven over de stalinrichting.


klik hier voor meer informatie